Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a womenrally.ro – denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile prin care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul womenrally.ro – denumit în continuare site, sau poate utiliza serviciile oferite prin intermediul site-ului.
Website-ul womenrally.ro -denumit în continuare website, site, sau womenrally.ro este deținut de Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport, cu sediul în România, Cluj-Napoca, str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 1, cod fiscal 43606508, denumită în continuare Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport

Acești Termeni și Condiții au valoarea unui contract încheiat intre Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport, în calitatea sa de proprietar și administrator al site-ului și de furnizor al serviciilor afișate pe womenrally.ro, și orice persoană care vizitează site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod serviciile puse la dispoziție pe site – denumită în continuare “utilizator”.
Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația utilizatorului de a înceta de îndată accesarea site-ului.
Vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor womenrally.ro constituie o acceptare în întregime și necondiționat a Termenilor și Condițiilor.

Drepturile asupra conținutului din womenrally.ro

Conținutul și elementele de grafică ale platformei, inclusiv, dar fară a se limita la acestea, tot conținutul în format text, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă către utilizatori aparțin Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport și partenerilor săi și reprezintă conținutul site-ului.

Conținutul site-ului poate fi utilizat în scopuri de promovare astfel:
sunt permise link-urile către site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații prezente pe womenrally.ro”.

Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului, în orice scop altul decât cel menționat mai sus, pot fi făcute la adresa info@womenrally.ro.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fară nici o notificare prealabilă și fară a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori.

Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii platformei prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de site ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor womenrally.ro.

Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului și ale Asociația Clubul Sportiv Women În Motorsport, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

Orice litigiu va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română din Cluj Napoca.