fbpx

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate folosind următoarele servicii: Formular de contact și formularul de înscriere la evenimente. Completând formularul de contact cu datele personale, utilizatorul consimte la utilizarea lor pentru a răspunde cererilor de informații, cereri de oferte de servicii sau orice alt tip de cerere indicată de antetul de formular.

Datele personale colectate sunt: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și fotografiile realizate în decursul evenimentului. Serviciile conținute în această secțiune permit Titularului responsabil pentru tratarea datelor cu caracter personal monitorizarea și analiza datelor de trafic, care deservesc urmărirea comportamentul utilizatorilor.

Datele personale comune furnizate de către dvs. vor fi prelucrate de către Clubul Sportiv SAVU RACING, partenerii Campionatului Național Women Rally și de către Federația Română de Automobilism Sportiv, în calitate de Titular al tratamentului de date cu caracter personal:

a) în scopul gestionării relației contractuale existente și în raport cu îndeplinirea consecventă a obligațiilor legale și fiscale.

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopurile menționate la punctul 1 litera a) este implicit și obligatoriu, iar neîndeplinirea, transmiterea parțială sau incorectă a datelor în cauză poate avea ca urmare imposibilitatea îndeplinirii relației contractuale:

b) pentru comunicări (prin e-mail, poștă și / sau mesaje text și / sau contacte telefonice etc.) în alte scopuri decât cele menționate la litera a).

Acordul pentru stocare și prelucrare în scopurile menționate la punctul 1 litera b) va fi exprimat într-un mod specific și înainte de tratamentul însuși.

Tratamentul datelor cu caracter personal vine efectuat prin intermediul unor instrumente și proceduri legale, care asigură confidențialitatea și protecția mediată fie prin suportul documentelor întocmite, fie prin metodele auxiliare informatice și telematice necesare pentru transportul de informații în vederea reducerii la minimum de riscuri asociate cu distrugerea sau pierderea, accesul neautorizat, modificarea și dezvăluirea neautorizată.

Datele dvs. vor fi păstrate și prelucrate de noi pe toată durata raportului contractual încheiat și pentru perioada imediat următoare ca urmare a obligațiilor legale derivate necesare pentru finalizarea acțiunilor contractuale de ordin comercial și juridic.

Datele dvs. nu vor fi divulgate, vor fi păstrate și prelucrate de noi sau de către terții colaboratori care asigură consultanță sau anumite servicii în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale până la încetarea raportului contractual sau a altor obligații de natură comercială și juridică.

Regulamentul vă recunoaște următoarele drepturi conform art. 15 și în mod particular:

1. de acces: posibilitatea de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal, chiar dacă nu este încă înregistrată, și pentru a verifica exactitatea acestora, a cunoașterii scopul prelucrării, originea datelor cu caracter personal, destinatarii cărora le sunt sau pot fi furnizate;
2. să obțină rectificarea, integrarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora;
3. dreptul să se opună, integral sau parțial, din motive legitime, prelucrării datelor;
4. la portabilitatea datelor;
5. să retragă consimțământul expres referitor la scopurile menționate la punctul 1 litera b) de mai sus;
6. să propună, dacă este necesar, plângerea adresată Garantului pentru protecția datelor cu caracter personal.